Avís legal

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI CE), informem els usuaris de les dades de l’empresa propietària d’aquesta web:

Responsable
-Denominació Social: Fundació Missatge Humà i Cristià
-CIF/NIF: R5800411J
-Nom Comercial: Nous Amics
-Domicili Social: Comptes de Bell-lloc, 67 – 69 – 08014 Barcelona
Contacte
-Telèfon: +34 4092770
-eMail: hola@nousamics.cat
-Formulari de contacte online: https://nousamics.cat/contacte/
Registres:
-Registre de Tractaments conforme al RGPD: Clients/Proveïdors i Usuaris Web.
-Nom de domini (lloc web): http://nousamics.cat/

OBJECTE
“Fundació Missatge Humà i Cristià” (d’ara endavant, “Nous Amics”), responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris aquest document amb què pretén donar compliment a les obligacions disposades a la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de l’Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions dús del mateix.
Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fos d’aplicació.
“Nous Amics” es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web.

PROTECCIÓ DE DADES
“Nous Amics” es troba profundament compromès amb el compliment de la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal, i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades a l’art. 9 de la Llei 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i el seu Reglament de Desenvolupament, així com pel compliment del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) (UE) 2016/679.
De conformitat amb aquestes normatives, informem que la utilització de la nostra pàgina web requereix que se’ns facilitin certes dades personals a través de formularis de registre o contacte, o mitjançant l’enviament de correus electrònics, i que aquests seran objecte de tractament per “Nous Amics”. L’enviament d’aquestes dades personals constitueix el consentiment exprés al seu tractament, si bé aquest consentiment és de caràcter revocable. Més informació a la nostra “Política de Privadesa”.


PROPIETAT INTEL·LECTUAL, NORMATIVA I FÒRUM
El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat de “Nous Amics” o si escau disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors.
Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits als registres públics corresponents, i no es permet la reproducció i/o publicació, total o parcial, del lloc web, ni el seu tractament informàtic, la seva distribució, difusió, modificació o transformació, sense el permís previ i per escrit.
Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens a “Nous Amics” i que poguessin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte a aquests. En tot cas, “Nous Amics” compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos. “Nous Amics” reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant la seva sola menció o aparició al lloc web l’existència de drets o responsabilitat del prestador sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part del mateix.

L’usuari pot utilitzar el material que aparegui en aquest lloc web per al seu ús personal i privat, quedant-ne prohibit l’ús amb finalitats comercials. Nous Amics” vetllarà pel compliment de les condicions anteriors, com per la deguda utilització dels continguts presentats a les seves pàgines web, exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d’infracció o incompliment d’aquests drets per part del usuari.


LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
Les presents Condicions d’Ús del lloc web es regeixen a tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola. L’idioma de redacció i d’interpretació d’aquest avís legal és l’espanyol. Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb aquest lloc web o de les activitats que s’hi desenvolupin, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els jutjats i els tribunals de Barcelona.