Condicions d’ús

Aquest Lloc Web conté textos elaborats amb finalitats merament informatives o divulgatives, que poden no reflectir l’estat actual de la legislació o la jurisprudència, i que es refereixen a situacions generals, per la qual cosa el seu contingut no ha de ser aplicat necessàriament per l’usuari a casos concrets.


En aquesta web es detallen els serveis oferts per “Nous Amics”. El seu ús implica l’acceptació de les condicions següents, declinant realitzar qualsevol reclamació sobre aquestes:

a) L’ús d’aquesta web està adreçat a persones grans.

b) “Nous Amics” podrà modificar el contingut de la web, els seus serveis, tarifes, garanties, etc., en qualsevol moment i sense avís previ.

c) “Nous Amics” pot posar a disposició de l’usuari enllaços o altres elements que permetin l’accés cap a altres llocs web pertanyents a tercers. No comercialitzem els productes i serveis d’aquestes pàgines enllaçades, ni assumim cap tipus de responsabilitat sobre aquestes, ni sobre la informació continguda en elles, ni la seva veracitat o licitud, ni de determinats efectes que se’n podrien derivar. En tot cas, “Nous Amics” manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

d) Els preus indicats a la web, si n’hi ha, seran vàlids excepte error tipogràfic, i susceptibles de canvis sense previ avís.

e) No cal registrar-se a la web, ni facilitar cap tipus de dada personal, per navegar-hi.

f) “Nous Amics” no pot garantir el funcionament ininterromput o totalment lliure d’errors d’aquesta web. Per tant, no ens fem responsables de cap dany causat per lús daquest lloc.

g) “Nous Amics” ofereix els seus serveis i productes de manera indefinida, podent, no obstant, suspendre’n la prestació, unilateralment i sense avís previ.

h) “Nous Amics” no es farà responsable dels danys i perjudicis per ús, propis oa tercers, produïts per un mal d’aquesta web per part del client.

i) L’usuari es compromet a no utilitzar aquesta web ni els serveis que s’hi ofereixen per a la realització d’activitats contràries a la llei, a l’ordre públic oa aquestes condicions.

j) “Nous Amics” no es responsabilitza dels virus que tinguin l’origen en una transmissió telemàtica infiltrats per tercers generats amb la finalitat d’obtenir resultats negatius per a un sistema informàtic.

k) “Nous Amics” no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del prestador. No obstant això i en compliment del que disposa l’art. 11 i 16 de la LSSI-CE, “Nous Amics” es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o si escau bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i lordre públic. En cas que l’usuari consideri que hi ha al lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega que ho notifiqui de manera immediata a l’administrador del lloc web.

l) Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, es pot garantir el funcionament correcte els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, “Nous Amics” no descarta la possibilitat que hi hagi certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

m) Les opinions abocades en aquests no reflecteixen necessàriament els punts de vista de “Nous Amics”. El contingut dels articles publicats en aquest Lloc Web no es pot considerar, en cap cas, substitutiu d’assessorament legal. L’usuari no ha d’actuar sobre la base de la informació continguda en aquest Lloc Web sense recórrer prèviament a l’assessorament professional corresponent. En definitiva, l’usuari és l’únic responsable de l’ús que faci dels serveis, continguts i enllaços inclosos aquest web.